Why you should go to yoga

نوشیدنی انرژی زا چیست

گروهی از نوشیدنیها که با داشتن کافئین در ترکیبات موجب بالا رفتن سطح هوشیاری و افزایش انرژی در بدن شده و در نتیجه عملکرد مغز را بهینه میسازند.تحقیقات زیادی نشان داده است که نوشیدنی های انرژی زا می‌توانند سبب افزایش عملکرد مغزی  ،تمرکز وبهبود زمان پاسخ‌دهی و همین‌طور کاهش خستگی ذهنی شوند. باید توجه داشت که استفاده از این نوع نوشیدنیها برای کودکان و نوجوانان مناسب نبوده و جلوی رشد مناسب قلب و مغز را در آنها خواهد گرفت.

 

نظر خود را بگذارید

 

 

ارسال نظر